Equip 
Direcció artística:
María Muñoz, Pep Ramis

Coordinació activitats i Producció:
Mamen Juan-Torres

Col.laboració projectes:
Eduard Teixidor

Comunicació:
Pep Ramis, Mamen Juan-Torres

Coordinació tècnica:
Punt de Fuga

Assessorament tècnic:
August Viladomat

Fotografía:
Jordi Bover

Documentació videogràfica:
Xavier Pérez

Web master :
Carles Comas

Companyia associada:
Mal Pelo