Creació 
Ambivalència i autenticitat

L'objectiu d'aquest eix temàtic és crear i organitzar situacions dins de l'ambit de L'animal a l'esquena, que permetin a artistes convidats procedents de diferents disciplines reunir-se durant un determinat periode de temps, per a explorar i analitzar conjuntament els diferents processos de creació en un marc de pràctica i reflexió.

Aquest tipus d'activitat es desenvolupa com procés; un procés al seu temps creatiu i d'aprenentatge mitjançant el qual el subjecte creador es converteix també en objecte d'estudi i intercanvi.