Arxiu 
Registre, arxiu i comunicació

Aquest eix temàtic busca situar i analitzar el llenguatge artístic de les arts escèniques contemporànies vinculades a la disciplina de la dansa i el moviment, i la seva possible disseminació i accés, en el context de l'arxiu cultural.

Al mateix temps, busca la manera de relacionar a l'artista amb el material que desenvolupa, i donar-li d'aquesta manera una "identitat" a traves del procés artístic.Es tracta d'identificar les eines i els mitjans que convergeixen en l'elaboració i desenvolupament del llenguatge artístic associat a aquest procés.

L'animal a l'esquena busca establir un sistema referencial de classificació per a documentar, reunir i col-lacionar una base de dades, que permeti desenvolupar un arxiu per a disseminar i accedir a diferents pràctiques artístiques.

http://arxiu.lanimal.org