Taller  
photo
ANATOMIA I MOVIMENT: COM MILLORAR EL GEST I LA RECUPERACIÓ DE L’ARTISTA
L'animal a l'esquena (Celrà)
Del 25/02/2017 al 26/02/2017

Sergi Plà
( Sergi Plà )


Curs d’Anatomía i Moviment
11.00 a 18.00 hores
Preu: 60,00 euros
Interessats escriure mail per fer la inscripció a info@lanimal.org

El disseny anatòmic humà, com el de qualsevol altre animal, incita al moviment i per això en ell hi trobem salut. La pèrdua progressiva de la percepció dels propis ritmes vitals provoca un gest poc coordinat, disharmònic i restringit. Entendre com s’estructura el nostre organisme ens ajudarà a recuperar i desenvolupar una expressió corporal equilibrada.Sergi Pla bolca tot el seu coneixement, adquirit a través de l’estudi i la investigació, en aquest curs on el moviment es presenta en tota la seva dimensió.

Objectius

- Comprensió de l’anatomia a partir del model fascial.
- Reconeixement dels ritmes vitals i consciència del moviment orgànic equilibrat.
- Desenvolupament del moviment voluntari (expressió corporal) en base al moviment orgànic.
- Utilització del moviment com a mecanisme de salut.

Estructura del curs
Formació de 12 hores distribuïda en dos dies.

Presentació i introducció
Definicions d’anatomia i moviment.
Introducció a la idea de moviment orgànic com a base del moviment voluntari (demo).

Anatomia
Comprensió del model fascial com a estructura bàsica de l’anatomia humana
- Dissecció vegetal
- Vídeos il·lustratius

Moviment
Reconeixement dels ritmes vitals: respiració primària i secundària (moviments orgànics):
- Breu teoria de la mecànica respiratòria
- Pràctica: observació dels ritmes vitals

Desenvolupament del moviment voluntari (expressió corporal) a través de la consciència del moviment orgànic:
- Exercici de dansa bàsic utilitzant els conceptes adquirits

Model anatòmic fascial
Discussió dels coneixements adquirits.

Breu teoria del Sistema Fascial:
- Fascia: concepte, funcions i estructura bàsica
- Concepte de globalitat
- Fenomen de compensació
- Lesions del sistema fascial

Pràctica d’autoreconeixement del sistema miofascial

Introducció de la idea d’utilitzar el moviment per resoldre limitacions físiques: remodelatge del sistema miofascial.


Clausura i discussió
Conclusions.
Torn obert de preguntes i discussió.