Carol Brown
(Nova Zelanda). Va començar la seva formació en dansa amb l'antic ballarí Bodenwieser, Shona Dunlop MacTavish a Dunedin i va continuar la seva formació a Nova York i Londres. Carol Brown ha rebut nombrosos premis com a coreògrafa de dansa contemporània i és també escriptora, professora i directora del Carol Brown Ballis. El seu treball està enfocat a la investigació i la col.laboració. Evoluciona a través d'un intens diàleg i experimentació, en particular amb artistes i especialistes en arquitectura, música, arts visuals i literatura.

http://www.carolbrowndances.com/