Joan Miquel Artigues
(Manacor 1981), és llicenciat en sociologia, actor amb una àmplia experiència a l'àmbit audiovisual i creador interdisciplinari que investiga nous llenguatges escènics centrats en el cos i les arts plàstiques i sonores.
Ha col·laborat amb la companyia de dansa Maria Antònia Oliver. Ha estat co-creador i coproductor de la peça de teatre físic (remor), guardonada amb un Total Theatre Award el 2012. També va dirigir Laberint (2014), una peça de teatre immersiu de la que també en fou co-productor associat a la companyia Res de Res. Ajudant de direcció de Rafel Duran a la producció El balcó, del Teatre Principal (2016), i cocreador amb Produccions de Ferro als espectacles Infinir (2016), Peccatum (2017), i De Filippo (2018). Des del 2015 va fent diferents provatures sobre un projecte personal, Jonàs.