Simon Whitehead
Com artista del moviment, el treball de Simon ha suposat una transició del context de presentació formal del teatre a un comprimís físic primari amb la terra i les qualitats de les estacions, la gent i el lloc. El seu estudi i context de presentació es desenvolupen fora dels marc convencionals de l'art i estan directament relacionats amb l'experiència viscuda i sensorial.
La seva formació en dansa i moviment, continua sent eix central al treball que desenvolupa; les bases sobre les que medita son el paradigma ecològic del cos i la seva relació amb l'entorn i llança una sèrie de propostes i experiències que son compartides directa o indirectament amb el públic. Aquest treball busca connectar a la humanitat amb la natura i animar a la participació tant a nivell físic com poètic. Sovint agafa possibilitats que la tecnologia ofereix com a pont. Normalment els seus treballs inclouen l'experiència dels caminar i els viatges. En ells, el públic participa o es converteix en testimoni.
Durant els darrers 9 anys, ha col·laborat intensament amb el artista sonor Barnaby Oliver, sota el nom Untiled States. Investiguen sobre la sensibilitat del so, el moviment i l'espai en una continua preocupació per desfer les fronteres entre l'intern i l'extern, la natura i la cultura, el cos i l'entorn, el real i l'imaginari. Tot això fa que la seva col·laboració s'encamini cap a un territori híbrid. Alguns projectes inclouen la reconstrucció del ritual, la performance en directe i el medi sonor transportat a un lloc llunyà.

http://www.untitledstates.net