Florence Corin
Formada com a arquitecte és ara una artista transdisciplinar i treballa com a performer, coreògrafa o vídeo artista principalment en les àrees de dansa i multimèdia. El 1998 comença a treballar per a Contredanse com a coordinadora editorial i avui en dia està a càrrec de les publicacions. Així mateix, és cocreadora junt amb Fré Werbrouck de les performances "D'ici PÀG. collectif" (1999/2003) i ha desenvolupat la interactivitat amb tecnologies digitals des de 2004. Ha creat "Niks", un sol interactiu, la video-instal·lació "Aboulie" i la performance en viu "Abouli(v)e". El 2005, va crear l'Associació transdisciplinària Mutin junt amb Philippe Jelli. El 2006 va treballar en una performance/instal·lació "inmersiva" amb dos ballarins sobre el tema de l'amorf titulada Blobettes. Recentment i dins del marc de Mutin, ha creat "Body Intimacy #1 - li pool" i "Bodi Intimacy #6 - Explode. També organitza tallers i dóna conferències sobre el seu treball i l'ús d'Isadora per a mecanismes interactius.