Elina Rodríguez
El seu treball integra processos de recerca, performance, docència i cura. Va estudiar Composició Coreogràfica a la Universitat Nacional d'Arts de la ciutat de Buenos Aires Argentina. Va participar de diferents projectes artístics a Argentina, Espanya, Xile, Canadà, Colòmbia, Suïssa, Brasil, Austràlia, Uruguai i Noruega. Ha rebut subsidis, beques i residències tant nacionals com a internacionals.
Cocreadora de col·lectiu micro (2013). El focus d'exploració és la intersecció entre el cos, la veu i el moviment. Dissenyem dispositius que permetin compartir preguntes/accions amb els qui la possibilitat de fer alguna cosa juntes és remota però afí alhora. Es treballa la noció de arxiu com a lloc que allotja aquesta coexistència de la investigació entre remots.
Cocreadora de CRA l Centre Rural d'Art (2008), explora la incidència que poden assolir projectes d'art que conjuguen diversos llenguatges sobre temes que emergeixen a territoris rurals. Es creen plataformes operatives interdisciplinàries on intervenen persones amb sabers i procedències diverses. Les activitats proposen diferents formats d’intercanvi amb la comunitat, tallers, xerrades, residències i diverses maneres de creació i investigació.
S'interessa en allò inasible dels llenguatges de moviments i en la mobilitat com a possibilitat de desjerarquització d'enllaços, alteració de posicions. Desenvolupa la seva pràctica des d'aquest focus com força col·laborativa i contextual. Cada projecte és concebut com a plataforma de recerca que pot emergir a esferes públiques en diversos formats, performance, instal·lacions, derives, conferències, festivals, fires, publicacions.