OVNI
Col.lectiu format por Joan Leandre, Rosa Llop i Toni Serra. Han adquirit amb caràcter permanent els drets per a la consulta pública en arxiu d'aproximadament 400 videos i 20 cd-rom. Aquest arxius fan possible una Crítica de la Cultura Contemporània utilitzant diferents estratègies com el vídeo, el documental independent, l'arqueologia dle mass-media...

http://www.desorg.org