Javier Martín
Desenvolupa un projecte de recerca de tall epistemològic i crític al voltant de les arts del moviment. Situat a la creació coreogràfica i performativa, troba els seus fugues en diferents desbordaments discursius i les seves aplicacions (escrita, conferències performatives, laboratoris, grups de recerca, etc.). Des dels seus inicis el 2005, ha creat i presentat més de 30 peces a Espanya, França, Rússia, Portugal, Ucraïna, Mèxic, Guatemala i Uruguai. El seu treball al voltant del moviment i el cos està basat en el rigor de la improvisació com a principal mètode de creació i llenguatge escènic. Aborda la creació en dansa des d'una perspectiva transdisciplinar, col·laborant amb diferents artistes i obrint sovint els seus processos a altres comunitats, procurant un cos ampliat o àcrata.

http://www.javiermartin.gal