Albert Quesada
Ballarí, professor i coreògraf espanyol, es va formar a MDT (Amsterdam) i PARTS (Brussel·les) després dels seus estudis de filosofia i d'enginyeria multimèdia a Barcelona. L'exploració i la traducció d'estructures musicals i composicions en la coreografia i la invitació a l'espectador a percebre i escoltar les obres proposades, se situa al cor del seu treball coreogràfic.
http://acmearts.xyz


http://acmearts.xyz